Expo

Os yw’r gair ‘Expo’ yn gwneud i chi boeni, bydd ein ‘Expo’ ni yn gwneud i chi ryfeddu. Meddyliwch am gynwysyddion llongau a bwyd y stryd. Arddangosfeydd ymarferol a thechnoleg yfory.  Cwmnïau clyfar a phobl glyfrach. Gwneud yn hytrach na dweud.


Stondinau Arddangos

2x2 fetr o ofod o’r ansawdd gorau
Gofynnwch am bris.

Calon y digwyddiad gyda chyfleoedd i ddysgu, tyfu a chydweithio gyda chynrychiolwyr tebyg i chi. Yn ogystal â chymryd mantais o adeiladau gwych Tramshed, eleni, fe fyddwch yn mynd yn ddinesig trwy ddefnyddio cynwysyddion llongau dur fel stondinau arddangos mewn ardal ‘ar y ford’ tu allan i adeiladau Tramshed (ynghyd â phentref pebyll), ac ardal bwyd

Dyma fydd ar gael i chi:

2 x 2 fetr o ofod o’r ansawdd gorau oddi mewn i’r arddangosfa gan gynnwys pecyn goleuo, pŵer a dodrefn

Logo ar ardal arddangos gwefan y digwyddiad ac wedi ei gynnwys yn yr e-byst cyn y digwyddiad am yr ardal hon.

2 wahoddiad i’r digwyddiad gyda’r nos i Bobl Bwysig Iawn


Ydy hyn yn mynd â’ch bryd? Cysylltwch â ni yn fan hyn os oes gennych rywbeth i’w gyfrannu - sponsorship@digital-festival.co.uk neu galwch Tony ar 07812 582213.Exhibitors

Galactig

Stand No: 3

Asiantaeth ddigidol greadigol wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru yw Galactig. Rydym yn arbenigo mewn ymgynghori creadigol, apiau symudol, cynllunio gwefannau, profiad y defnyddiwr, e-Ddysgu, brandio, cynhyrchu fideo, graffeg symudol, a VR.

Visit Website

Mango HR Ltd

Stand No: 39

Disruptive HR for fast growth tech companies.

Visit Website

My Development Zone

Stand No: 31

Business skills online learning on demand. My Development Zone is a Welsh made e-Learning platform helping thousands of learners across the world. Our innovative digital solution is changing the face of workplace learning.

Visit Website

MagenTys

Stand No: 9

Mae MagenTys yn helpu i ymgorffori proses feddalwedd sy'n cael ei yrru gan ansawdd a thrawsnewid pŵer ar gyfer cwmnïau megis M & S, UK Gov, Photobox a Legal & General trwy 1-2-1 a hyfforddiant / hyfforddiant menter, offeryn Ffynhonnell Agored a chyflenwi ymarferol.

Visit Website

Digital Inclusion Unit, Welsh Government

Stand No: 12

Rydym yn helpu'r bobl sydd fwyaf tebygol o gael eu hallgau'n ddigidol. Rydym yn ceisio sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at dechnolegau digidol er mwyn creu cymdeithas ac economi sy’n graffach ac wedi’u cysylltu’n well.

Visit Website

Enterprise Europe Network

Stand No: 5

Enterprise Europe Network operates across 55 countries. If you are interested in new international partners for commercial trade, technology or R&D collaborations or accessing support for innovation, R&D, EU H2020 funding or EU business finance, please contact EEN. Free business support on your doorstep!

Visit Website

ProMo-Cymru

Stand No: 23

Mae ProMo-Cymru yn gweithio tuag at greu newid positif a pherthnasau parhaol rhwng unigolion, teuluoedd a chymunedau. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar gyd-gynhyrchu prosiectau digidol llwyddiannus sydd yn gosod dinasyddion wrth galon y broses.

Visit Website

Rantmedia Limited

Stand No: 37

Rydyn ni’n dylunio a datblygu apiau penigamp i ddyfeisiau symudol. Apiau sy’n cael sylw yn yr App Store. Rydyn ni’n stiwdio sydd wedi ennill sawl BAFTA ac sy’n gweithio gyda sefydliadau – o fusnesau newydd i frandiau byd-eang – i greu cynhyrchion digidol sy’n gwneud i frandiau sefyll allan.

Visit Website

Pugh Computers Ltd

Stand No: 11

Sefydlwyd Cyfrifiaduron Pugh yn 1981, un o gyflenwyr blaenllaw thrwyddedu a chyngor ar feddalwedd i addysg, sectorau gwirfoddol a busnesau ledled y DU. Rydym yn cynnig ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Visit Website

Equal Experts

Stand No: 36

Equal Experts makes simple solutions to big business problems. We provide tailored, end-to-end services in software development and delivery – from user research and design, to technical architecture and development, all the way to QA, continuous delivery, hosting and support.

Visit Website

CEMET

Stand No: 22

Mae CEMET yn cefnogi busnesau yng Nghymru sy’n awyddus i greu cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau newydd, trwy brosiectau ymchwil cydweithredol pwrpasol a ariennir.

Visit Website

EIP

Stand No: 20

EIP is an Intellectual Property law firm providing services in Europe and the US, from patent, trademark and design registration, IP search and strategy, to IP litigation. EIP has four UK offices in Cardiff, Bath, Leeds and London.

Visit Website

Onecom

Stand No: 7

Onecom is the UK’s largest independent business telecommunications provider offering mobile and fixed-line voice, connectivity and cloud solutions. Onecom aims to enhance business efficiency by provisioning total telecommunications solutions that deliver significant efficiencies, savings and control.

Visit Website

Sanderson Recruitment Plc

Stand No: 32

Sanderson is a specialist, independent recruitment company that has dedicated four decades to providing effective recruitment solutions. We pride ourselves on building long term recruitment partnerships with both our clients and candidates enabling us to provide truly creative recruitment solutions.

Visit Website

Sequence

Stand No: 19

Creative digital agency based in Cardiff and London. We connect brands with their customers through intelligent design, innovation, passion and integrity.

Visit Website

The Distance App Developers

Stand No: 33

UK based mobile app agency specialising in Enterprise and Consumer mobile app solutions for our customers on iOS and Android smartphones/tablets.

Visit Website

GoCompare

Stand No: 1

GoCompare enables people to compare the costs and features of a wide variety of insurance policies, financial products and energy tariffs in a quick and easy way. In short, we help people everywhere save time and money.

Visit Website

excellence IT

Stand No: 24

Mae excellence IT yn arbenigo at ddarparu cefnogaeth gwybodaeth technegol ac atebion seilwaith I wella, arloesi a thrawsnewid eich busnes.

Visit Website

Barclays Eagle Labs

Stand No: 21

Eagle Labs are a community resource for everybody. Whether you're an inventor, innovator or a mentor our spaces are conductive to nurturing and growing your idea with the support from Barclays and our network.

Visit Website

Microsoft

Stand No: 25-27

Croeso i Microsoft UK. Dros y tair degawd diwethaf, mae Microsoft wedi trawsnewid y ffordd y mae pobl yn byw, yn gweithio, yn chwarae ac yn cysylltu â thechnoleg wych yn gyson. Rydym ni'n cael ein hysbrydoli bob dydd gan y gred wirioneddol y gallwn ni newid y byd er gwell. Yma, ar ein gwefan yn y DU, cewch wybod mwy am sut yr ydym yn gyrru datblygiadau mewn cyfrifiadura cwmwl, gan ddatblygu ffyrdd newydd i bobl ryngweithio â thechnoleg gartref, yn y gwaith ac ar y symud, tra'n trawsnewid addysg a gwasanaethau cyhoeddus a chefnogi'r DU economi.

Visit Website

IntaPeople

Stand No: 2

Gwasanaeth buddsoddi ar-lein yw Wealthify sy’n gwneud buddsoddi yn hawdd ac yn fforddiadwy i bawb. Mae’n cymryd llai na 10 munud a fydd dim angen mwy na £1 i gychwyn arni. Bydd ein harbenigwyr yn creu cynllun buddsoddi ar eich cyfer ac yn ei reoli yn ddyddiol ar eich rhan.

Visit Website

Wealthify

Stand No: 38

Wealthify is an online investment service that makes investing easy and affordable for everyone. Get started in under 10 minutes and with as little as £1. Our experts will build you a global investment portfolio and manage it for you, every day.

Visit Website

Qualifications Wales

Stand No: 10

Mae Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn raddau a’r system gymwysterau yng Nghymru.

Visit Website

DevOpsGuys Ltd

Stand No: 6

DevOpsGuys are experts in delivering practical engineering & consultancy solutions to transform and accelerate the way that organisations deliver software. Our solutions are proven to achieve greater customer engagement and unlock new revenue streams, by accelerating software delivery capability across Digital Transformation initiatives.

Visit Website
18 - 19 Medi 2017
Tramshed Tech, Caerdydd
Ble i ddod o hyd i niCliciwch a sgroliwch i lawr i weld ein lleoliad