Siaradwyr

Mae’r ŵyl Digital wedi’i seilio ar bedair thema a ddatblygwyd trwy ymchwil helaeth, craffter a phrofiad o’r materion sy’n bwysig i’r diwydiant, dylanwadwyr ac arloeswyr

Dinasoedd Clyfar

Rydym ni i gyd yn hoffi lle rydym yn byw ond, trwy gysylltu asedau, gall dinasoedd ddod yn lleoedd mwy clyfar, gwych a hardd i fyw, gweithio a chwarae ynddynt.

Rhyngrwyd Pethau a Diogelwch

Mewn byd lle mae popeth ar-lein drwy’r amser, sut gallwn aros yn ddiogel tra ein bod ni’n manteisio i’r eithaf ar fyd sy’n dadansoddi a gweithredu ar ddata o ddyfeisiau pob dydd?

Talent

Nid yw technoleg yn digwydd ar ei phen ei hun; mae angen i bobl ddawnus greu, arloesi a dangos eu doniau, fel bod Cymru a’r Deyrnas Unedig yn gallu aros ar y blaen mewn marchnad fyd-eang.

Buddsoddwyr

Er mwyn i arian yrru’r byd, mae angen syniadau ac arloesedd arno i’w sbarduno yn y lle cyntaf. Gallwch ddisgwyl buddsoddwyr angel. Dreigiau o’r Den. Tai buddsoddi a banciau wedi’u teilwra, oll â chyngor a chraffter i fanteisio ar y peth mawr nesaf.

gwelwch yr agenda yma
18 - 19 Medi 2017
Tramshed Tech, Caerdydd
Ble i ddod o hyd i niCliciwch a sgroliwch i lawr i weld ein lleoliad