Cyrraedd Digital

Y ffordd orau o gyrraedd Digital yw ar y trên. Mae Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog lai na 5 munud o gerdded o’r digwyddiad. Pan fyddi di’n gadael trwy ddrysau blaen yr orsaf, tro i’r chwith a cherdded dros y bont, gyda’r stadiwm ar yr ochr dde. Byddi di’n gweld ein harwyddion o’r fan hon.

Gall sawl llwybr bws o gwmpas Grangetown a Chanol y Ddinas fynd â ti yn agos at Digital. Os wyt ti’n dod ar gwch neu ar y beic, teithia i gyfeiriad Taffs Mead Embankment.

Teithio yn y car? Cymera gip ar y meysydd parcio agosaf yng nghanol y ddinas yma! Galli di hyd yn oed gadw lle parcio o flaen llaw https://www.ncp.co.uk/parking-solutions/cities/cardiff

Tramshed Tech
Pendyris Street
Caerdydd
CF11 6BH

18 - 19 Medi 2017
Tramshed Tech, Caerdydd
Ble i ddod o hyd i niCliciwch a sgroliwch i lawr i weld ein lleoliad