DIGWYDDIAD YMYLOL – Cyfarfod Clwstwr Seiberddiogelwch De Cymru

DYDDIAD:
Dydd Mawrth, 19 Medi

AMSER:
Rhwng 2pm a 4pm

LLEOLIAD:
Yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol yng Nghasnewydd, de Cymru

Rydym ni’n gyffrous iawn cael cyhoeddi y bydd Clwstwr Seiberddiogelwch De Cymru yn croesawu cyfarwyddwr o’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC, fel rhan o  GCHQ) i “ddigwyddiad ymylol” yr wyl Digital, ddydd Mawrth, 19 Medi.

Ers cryn amser, mae timau seiber amrywiol GCHQ wedi bod yn dod yn fwyfwy agored, yn ffurfio perthnasoedd gyda’r gymuned fusnes ac academia i hybu Strategaeth Seiberddiogelwch Genedlaethol y DU, mor gyflym ac effeithiol â phosibl. Rydym ni wedi gweld llawer o raglenni a mentrau, fel Partneriaeth Rhannu Gwybodaeth Seiberddiogelwch  (CiSP) gyda’r Heddlu, Canolfannau Seiberddiogelwch er Rhagoriaeth mewn Prifysgolion, a’r Cynllun Hanfodion Seiber ar gyfer busnesau bach a chanolig ac ati.

Mae uno llawer o’r adrannau a’r timau hyn yn un endid cydlynol – y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol – wedi gweld hyd yn oed mwy o ddidwylledd a rhai mentrau newydd a chyffrous iawn, na fyddai wedi ymddangos yn bosibl ychydig o amser yn ôl.

Bydd cyfarwyddwr yr NCSC, a fydd yn cael ei ddatgelu ar y diwrnod, yn disgrifio esblygiad NCSC ac yn rhannu rhai o’r gweithgareddau a’r llwyddiannau diweddar, fel rhaglen Cyber First, i annog plant ysgolion uwchradd i gymryd diddordeb iach mewn seiberddiogelwch a’r  Cyber Incubator rhyfeddol, sy’n agor drysau GCHQ yn Cheltenham, i fusnesau seiberddiogelwch newydd.

Bydd y cyfarfod hwn yn gyfle prin i ddysgu mwy am NCSC ac nid oes unman yn well i gynnal y cyfarfod hwn nag adeilad Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol Cymru yng Nghasnewydd.

Mae hefyd yn gyfnod cyffrous i’r Academi, wrth i’r garfan newydd o israddedigion ddechrau’r cwrs 3 blynedd gyntaf, a’r adeilad ddechrau paratoi ei hun i ddarparu canolfan gydweithredol ar gyfer cwmnïau seiber Cymru, gyda busnesau preswyl, mannau cyfarfod a lleoedd i brosiectau (cewch fwy o wybodaeth ar y diwrnod!).

Mae digon o newyddion a chyfleoedd i’w cyhoeddi am fentrau yng Nghaerdydd, Abertawe a Krakow hefyd.

Felly, gwna’n siwr dy fod yn rhoi’r cyfarfod Clwstwr hwn yn dy ddyddiadur yn gynnar, ddydd Mawrth, 19 Medi rhwng 2pm a 4pm, yn NCSA, Campws y Ddinas yng Nghasnewydd.

Clicia ar y ddolen isod i drefnu lle!https://www.eventbrite.co.uk/e/south-wales-cyber-security-cluster-meeting-september-2017-tickets-36976431502

18 - 19 Medi 2017
Tramshed Tech, Caerdydd
Ble i ddod o hyd i niCliciwch a sgroliwch i lawr i weld ein lleoliad