Agenda


Cliciwch ar y pdf ar gyfer drosolwg ar beth sy'n mynd ymlaen yn Digital ym mhob ystafell

Diwrnod Un

Dydd Llun 18 Medi 2017

*Bydd lleoedd ar gael mewn gweithdai ar sail cyntaf i'r felin ar y diwrnod*
Sylwch: Bydd yr agenda hon yn cael ei diweddaru bob wythnos hyd at y digwyddiad. Bydd fersiwn derfynol yr Agenda hon ar gael ddydd Sul 17 Medi 2017.
Gwnewch yn siwr eich bod chi'n clicio ar yr holl ystafelloedd isod i ffeindio allan am bopeth sy'n digwydd
Tramshed Tech
Tramshed

08:00 - Cofrestru

09:00 - 09:15 - Arddangosfa Technocamps

09:15 - 09:30 - Eagle Labs Barclays

09:30 - 09:45 - University Cribs

11:00-11:45 - Arddangosfa Dwsin Digidol 2017

11:45-12:30 - Dadansoddi a Meddalwedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru
James Turner o Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) a Mark Fletcher o Pitchero

12:30 - 12:45 - Dylunio Gwasanaeth mewn Trawsffurfio Digidol
Stephen Ellis, Leadin UK

12:45 - 13:00 - OneCom
Andrew Radovanovic

12:45-13:30 - Cinio

14:20 - 15:00 - Arddangosfa Dwsin Digidol 2017

16:45 - 17:00 - Hodge Bank
David Landen & Mark Evans

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

08:30-12:30 - Rhwydweithio

12:45-13:30 - Cinio

08:30 - 15:00 - Rhwydweithio

15:00-15:30 - Sut i ddenu’r gweithwyr gorau
Alys Carlton, Capital Law Stephen Thair, DevOpsGuys Jackson Hull, GoCompare, Carwyn Edwards, North Wales Tech & Alastair Campbell, Carsnip

15:30-16:30 - Tech Nation Wales
Innovation Point & TechUK

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

08:30-12:30 - Rhwydweithio

12:45-13:30 - Cinio

14:30 - 17:00 - Dysgu Codio
Yr Academi Feddalwedd Dewch â’ch gliniadur eich hun!

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

09:45-10:00 - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith
Ken Skates AC, Croeso

10:00-10:45 - Prif Araith ar Ryngrwyd Pethau (IoT)
Alexandra Deschamps-Sonsino

12:45-13:30 - Cinio

13:30-14:20 - Prif Araith ar Ddoniau
Jacqueline de Rojas

14:30-15:00 - Sut i Greu Ap Biliwn Doler
George Berkowski, GoCompare

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

08:30 - 08:55 - Taith Solar Buddies – taith ‘i fyny ac i lawr’ entrepreneuriaid
Kelli Aspland a Laura Griffin, Solar Buddies

09:05 - 09:30 - Pŵer y Dorf!
Darren Mulvihill, Crowdcube

10:55 - 11:20 - Syniad gwych!... Beth nesaf?
Steve May-Russell, Smallfry

11:30 - 11:55 - Technoleg Ariannol er Tegwch
Maysam Rizvi, Aelm

12:05 - 12:30 - Pam dylet ti fuddsoddi mewn Eiddo Deallusol?
Daniel Wolstenholme, Marks & Clerk

12:45-13:30 - Cinio

14:30-15:30 - Edtech Wales - Ble Nesaf?
Louise Harris - Big Learning Company, yr Athro Tom Crick, Duncan Wilson – EduKey ac Ian Fordham – Microsoft Education Cadeirir gan Ty Goddard

15:30-16:30 - Cydweithredu â diwydiant i ddatblygu peirianwyr meddalwedd sy’n barod i weithio
Carl Jones – yr Academi Feddalwedd Genedlaethol, John Holvey – Alacrity Foundation, Gareth Davies – iVAT, Vanessa Yau – Alacrity Foundation, Emma Brady – Myfyriwr yn yr Academi Feddalwedd Genedlaethol

16:45 - 17:30 - Cyflymu’n economaidd, graddio a chynnal Gweithlu Digidol medrus ar gyfer Cymru
Peter Meehan, iQ4 Corporation, Karen Cherrett, PA consulting, Rhys Jones, Prifysgol Caerdydd

17:00 - Diwedd

Diwrnod Dau

Dydd Mawrth 19 Medi 2017

*Bydd lleoedd ar gael mewn gweithdai ar sail cyntaf i'r felin ar y diwrnod*
Sylwch: Bydd yr agenda hon yn cael ei diweddaru bob wythnos hyd at y digwyddiad. Bydd fersiwn derfynol yr Agenda hon ar gael ddydd Sul 17 Medi 2017.
Tramshed Tech
Tramshed

08:00 - Cofrestru

08:45-09:30 - Sut i gael cyllid ar gyfer dy fusnes
Innovation Point

11:45 -12:00 - Bitcoin Wales

12:00 - 12:15 - Innovate UK
Jon Wood

12:15-12:30 - Arddangosfa RWG Mobile

12:30-12:45 - Arddangosfa GoCompare
Jackson Hull

12:45-13:30 - Cinio

15:30-15:45 - Arddangsofa GoCompare
Clive Gilson

15:45-16:00 - Arddangosfa PA Consulting
Karen Cherrett

16:00 - 16:15 - Cyflymu Cymru i Fusnesau

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

08:30-12:45 - Rhwydweithio

12:45-13:30 - Cinio

14:30-17:00 - Dysgu Codio - Dewch â’ch gliniadur eich hun!
Codez Academy Dewch â’ch gliniadur eich hun!

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

08:45-09:30 - Taniwch Bethau – sesiwn galw heibio
Caroline Thompson

11:00 - 11:45 - Ysbrydoli arloesedd: her ddigidol a arweinir gan y farchnad
Airbus Group Endeavr Wales

12:00-14:00 - PREIFAT – Gwerthu brand Cymru
David Warrender, Innovation Point & Paul Landricombe, Llywodraeth Cymru

12:45-13:30 - Cinio

14:30-15:15 - Llunio Lle Digidol yng Nghymru
Jo Morrison, Calvium

16:00 - 17:00 - Arloesi seiliedig ar le (panel trawsgatapwlt)
yn cynnwys Catapyltau Digidol, Systemau Ynni, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd & Dinasoedd y Dyfodol

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

09:45-10:00 - Croeso

10:00 - 10:45 - Sesiwn Lawn Panel Buddsoddwyr
Cadeirir gan David Warrender, Innovation Point David Murray Hundley, Ian Merricks, Emily Close, Albion Capital, Rachel Elnaugh, Anthony Rose

12:45-13:30 - Cinio

13:30-14:20 - Prif Araith ar Ddinasoedd Clyfar
Inma Martinez

17:00 - Diwedd

08:00 - Cofrestru

08:30 - 09:30 - Adnabod, Amddiffyn a Manteisio ar dy eiddo deallusol
Gary Townley, y Swyddfa Eiddo Deallusol

11:00-12:45 - Cyfleoedd i Fuddsoddwyr
Cyflwyniadau Buddsoddi’r Dwsin Digidol

12:45 -13:30 - Cinio

14:30 - 14:55 - I’w gadarnhau

15:05 - 15:30 - Yr hyn rydym ni wedi’i ddysgu o gyflymu cwmnïau dechreuol IoT a chaledwedd
Ben Hayes, Startupbootcamp IOT

15:40 - 16:05 - A all Ymddygiadau Entrepreneuraidd ffynnu mewn amgylchedd corfforaethol mawr?
Geoff Baker, Sylfaenydd Entrepreneurial Engineers a Llywydd Etholedig iMechEIOT

16:15 - 16:40 - Bloc-gadwyn: Dyfodol cymorth tramor
Ben Joakim, Disberse

17:00 - Diwedd

08:00-09:30 - Cyfleoedd i Fuddsoddwyr
Brecwast Dwsin Digidol

11:00-12:00 - Rhaglenwyr a Rheolwyr Cynnyrch, dewch i’n gweld ni!
GoCompare

12:00-13:00 - Cyfryngau seiliedig ar Wrthrychau
Ian Forrester, y BBC

12:45-13:30 - Cinio

14:30 - 15:30 - PREIFAT – Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Y Dyfodol Digidol

17:00 - Diwedd

Nucleus Start up Zone Activity:
18 - 19 Medi 2017
Tramshed Tech, Caerdydd
Ble i ddod o hyd i niCliciwch a sgroliwch i lawr i weld ein lleoliad